ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (τετράμηνη, δίμηνη απασχόληση)

 diamrxeio

 

        

ethnosimo

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                       Καλαμπάκα  13/01/2022

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                                                                   Αρ. πρωτ.: 512

ΔΗΜΟΣ  ΜΕΤΕΩΡΩΝ                                                     

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ &

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (τετράμηνη, δίμηνη απασχόληση)

 

Σχετικά Έντυπα:

1. Ανακοίνωση

2. Υπεύθυνες Δηλώσεις (1), (2)

3. Αίτηση δίμηνα

4. Αίτηση τετράμηνα

 

Pin It