ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 13ης τακτικής δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, μέσω Cisco Webex, συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων. Στην Καλαμπάκα και στο Εκθεσιακό Κέντρο Καλαμπάκας σήμερα την 24ην Οκτωβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα

 diamrxeio

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Σχετικά Αρχεία

ΕΓΓΡΑΦΟ

 

 

 

 

 

 

Pin It