Προκήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για το έργο «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Τ.Κ. ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ»

 diamrxeio

 

 

 

Σχετικά Έντυπα:

1. Περίληψη προκήρυξης

2. Αναλυτική διακήρυξη

3. Οικονομική προσφορά

4. Συνολική Μελέτη

5. ΕΕΕΣ

6. xml

 

Pin It