ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την "Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Μετεώρων"

 diamrxeio

 

 

 

Σχετικά Έντυπα:

1. Περίληψη

2. Διακήρυξη

3. ΕΕΕΣ (pdf), (xml)

4. Τεχνική Μελέτη

 

Pin It