ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

 diamrxeio

 

        

ethnosimo

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                       Καλαμπάκα  27/10/2021

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                                                                   Αρ. πρωτ.: 17787

ΔΗΜΟΣ  ΜΕΤΕΩΡΩΝ                                                     

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ &

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Χρονικής διάρκειας δυο (2) μηνών.

Σχετικά Έντυπα:

1. Προκήρυξη

2. Αίτηση

3. Υπεύθυνες Δηλώσεις (1), (2)

 

Pin It