Χορήγηση Πιστοποιητικών (7)

Από το Δημοτολόγιο χορηγούνται τα παρακάτω πιστοποιητικά με συμπλήρωση της αίτησης του ενδιαφερομένου:

 1. Οικογενειακής κατάστασης 
 2. Γέννησης 
 3. Γέννησης για έκδοση ΑΔΤ 
 4. Εντοπιότητας 
 5. Αγαμίας 
 6. Ταυτοπροσωπίας

  Αν η αίτηση αφορά ανήλικο απαιτείται:

  • Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του γονέα
  • Φωτοτυπία της ταυτότητας του γονέα
  • Δύο φωτογραφίες του ανηλίκου

  Αν η αίτηση αφορά ενήλικα απαιτείται:

  • Αίτηση του ενδιαφερομένου
  • Δύο φωτογραφίες
  • Φωτοτυπία της ταυτότητάς του
 7. Εγγυτέρων συγγενών του/της

Αρχεία

1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου

Pin It