Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Προηγούμενος μήνας Προηγούμενη μέρα Επόμενη μέρα Επόμενος μήνας
Ανά έτος Ανά μήνα Ανά εβδομάδα Σήμερα Αναζήτηση Μετάβαση στον μήνα

8η/2019 Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
Τρίτη 23 Απριλίου 2019, 13:30

Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας


Θ Ε Μ Α Τ Α

1.-Επικύρωση της υπ’ αριθ. 148/2019 απόφασης Δημάρχου περί Ορισμού Δικηγόρου υπόθεση Δημητρίου Αδάμου κ.λ.π.

2.-Επικύρωση της υπ’ αριθ. 149/2019 απόφασης Δημάρχου περί Ορισμού Δικηγόρου υπόθεση Χρήστου Ρίζου

3.-Επικύρωση της υπ’ αριθ. 150/2019 απόφασης Δημάρχου περί Ορισμού Δικηγόρου υπόθεση Κων/νος Ντόβας Α.Ε.

4.-Επικύρωση της υπ’ αριθ. 153/2019 απόφασης Δημάρχου περί Ορισμού Δικηγόρου υπόθεση Δημητρίου Ζαρκάδα

5.-Επικύρωση της υπ’ αριθ. 126/2019 απόφασης Δημάρχου περί Ορισμού Δικηγόρου υπόθεση Κωνστάντιος Σχολή

6.-Ορισμός Δικηγόρου για την υπόθεση Μπριάζα κ.λ.π.

7.-Έγκριση Πρακτικού ΙI του διαγωνισμού: «Προμήθειας μηχανημάτων έργου, οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Μετεώρων»

8.-Έγκριση Πρακτικού ΙI Δημοπρασίας του έργου: «Αντιμετώπιση προβλημάτων Λειψυδρίας του Δήμου Μετεώρων»

9.-Έγκριση Πρακτικού ΙI Δημοπρασίας του έργου: «Αναβάθμιση παιδότοπων στο Δήμο Καλαμπάκας»

10.-Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού Α΄ Τριμήνου 2019

11.-Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019

12.-Έγκριση δαπανών αποχιονισμού

13.-Ορισμός δικηγόρου για την σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας της Μουσικής Σχολής του Δήμου Μετεώρων.