Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Προηγούμενος μήνας Προηγούμενη μέρα Επόμενη μέρα Επόμενος μήνας
Ανά έτος Ανά μήνα Ανά εβδομάδα Σήμερα Αναζήτηση Μετάβαση στον μήνα

4η/2018 τακτική συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Τετάρτη 18 Ιουλίου 2018, 19:15

Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας


Θ Ε Μ Α Τ Α 

1.-Αίτηση Παρασκευά Τούλα (εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικής έκτασηςστην Τ.Κ. Βλαχάβας)

2.-Αίτηση Ευάγγελου Πανάρα (εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Διάβας)

3.-Αίτηση Γεωργίου Στάμου (εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Κονισκού)

4.-Αίτηση Βασιλείου Ντιναπόγια (εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Βλαχάβας)

5.-Αίτηση Αθανασίου Μόκα (εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Ασπροκκλησιάς)

6.-Ανακοίνωση τροποποίησης Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του τμήματος Παναγιά – Γρεβενά της Εγνατίας Οδού Α.Ε.

7.-Αίτηση ΟΤΕ Α.Ε. (χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης).

8.-Αίτηση RURAL CONNECT Ευρυζωνικά δίκτυα (χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης).