Άρθρο της ταξιδιωτικής ιστοσελίδας “Nomad is Beautiful” με τίτλο «Μετέωρα, Ελλάδα: ένα Παγκόσμιο Θαύμα του Πνεύματος και της Φύσης»

Εκτύπωση

Η ταξιδιωτική ιστοσελίδα «Nomad is Beautiful» (κάτι σαν Ο Νομάδας/Πλάνητας είναι Ωραίος/Όμορφος) σε ένα μεγάλο άρθρο με τον τίτλο «Μετέωρα, Ελλάδα: ένα Παγκόσμιο Θαύμα του Πνεύματος και της Φύσης», εξυμνεί τα Μετέωρα.
Γιατί:
- Τα Μετέωρα είναι έπος,
- Τα Μετέωρα είναι μυστήριο,
- Τα Μετέωρα είναι περιπέτεια,
- Τα Μετέωρα κουβαλούν μυστικά,
- Τα Μετέωρα είναι παράδοση,
- Τα Μετέωρα είναι ανεκτίμητα,
Τα Μετέωρα είναι και πολλά άλλα…
Τα παραπάνω είναι οι τίτλοι των σχετικών ενοτήτων του άρθρου.

NOMAD_IS_BEAUTIFUL_01.jpg NOMAD_IS_BEAUTIFUL_02.jpg NOMAD_IS_BEAUTIFUL_03.jpg

NOMAD_IS_BEAUTIFUL_04.jpg NOMAD_IS_BEAUTIFUL_05.jpg NOMAD_IS_BEAUTIFUL_06.jpg