Ο Δήμος Καλαμπάκας, για την εφημερίδα ΕΘΝΟΣ, είναι:…

Σύμφωνα με την εφημερίδα ΕΘΝΟΣ ο Δήμος Καλαμπάκας:

«Είναι πρώτα απ' όλα τα επιβλητικά βράχια των Μετεώρων, τα παμπάλαια βυζαντινά μοναστήρια, οι χιονισμένες ακρώρειες της Πίνδου που αγκαλιάζουν τον τόπο. Είναι η όμορφη πόλη της Καλαμπάκας, τα χωριά του κάμπου και η πλατανοσκέπαστη κοίτη του Πηνειού...»

01 ΕΘΝΟΣ

Pin It