Χάρτης Καλαμπάκας

Εκτύπωση

Ακολουθεί αναπαράσταση του τοπίου της περιοχής μας όπως φιλοτεχνήθηκε από τον κ. Αδάμο Κωνσταντίνο.

newsletter map

Στον πίνακα διακρίνονται οι ιεροί βράχοι των Μετεώρων (με τα έξι μοναστήρια που λειτουργούν σήμερα), η Καλαμπάκα και το Καστράκι.