Αποτελέσματα προκήρυξης 12 θέσεων καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

Σχετικά Αρχεία:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 2017

Pin It