Προκήρυξη διαγωνισμού για εκμίσθωση του κυλικείου του Γενικού Λυκείου Καλαμπάκας

Η  Β/θμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Καλαμπάκας προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του Γενικού Λυκείου Καλαμπάκας.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο του Δ/ντή του Γενικού Λυκείου Καλαμπάκας  στις  19/09/2017 ημέρα Τρίτη  και ώρα 10 πμ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Γραφείο του Σχολείου τηλ:2432022317 και στα γραφεία του Δήμου τηλ:2432350214 απ’ όπου μπορούν να παραλάβουν και τη διακήρυξη του διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.             

Σημείωση: Τα έξοδα  της διακήρυξης (δημοσίευση κ.τ.λ) βαρύνουν τον ανάδοχο.                                                                

 

Ο Πρόεδρος

ΡΑΝΤΟΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ

Pin It