Δημοπρασίες για την Εμποροπανήγυρη Καλαμπάκας 2016

Ο Δήμαρχος Καλαμπάκας λαμβάνοντας υπ’ όψιν την υπ΄αριθμ.124/31-5-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Καλαμπάκας, ανακοινώνει την τέλεση ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ  για την Εμποροπανήγυρη Καλαμπάκας 2016, όπως παρακάτω:

Α. Εκτίθεται σε ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ η κατασκευή περίπου 208 παραπηγμάτων της ετήσιας εμποροπανήγυρης Καλαμπάκας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο στην αρμόδια Επιτροπή, στα γραφεία του Δήμου Καλαμπάκας, Ευθ.Βλαχάβα 1, την  16η ΙΟΥΝΙΟΥ  2016, ημέρα  ΠΕΜΠΤΗ και από  10.30 π.μ. έως 11.00 π.μ. με τιμή εκκίνησης δικαιώματος κατασκευής παραγκών: 3.000  ΕΥΡΩ

Ο ανάδοχος οφείλει να τελέσει το έργο από  11/07/2016 έως  14/07/2016.

Ρητά επισημαίνεται ότι:

Μετά την λήξη των δημοπρασιών, οι ανάδοχοι εργολάβοι, κατασκευής των παραπηγμάτων, της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, έχουν την πλήρη ευθύνη για την καλή εκτέλεση των έργων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημιά είτε υλική, είτε σωματική η οποία προκληθεί, αρχόμενη από την ημερομηνία των εγκαταστάσεων μέχρι και την ημερομηνία λήξης της εμποροπανήγυρης, την 23/07/2016. Κατόπιν των ανωτέρω, θα κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση των αναδόχων εργολάβων για την αποδοχή των όρων.

Β. Εκτίθεται σε ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ η ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ και ο ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ των παραγκών της ετήσιας εμποροπανήγυρης Καλαμπάκας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο  στην αρμόδια Επιτροπή, στα γραφεία του Δήμου Καλαμπάκας, Ευθ. Βλαχάβα 1, την  16η ΙΟΥΝΙΟΥ 2016, ημέρα  ΠΕΜΠΤΗ και από 11.30 π.μ. έως 12.00 π.μ. με τιμή εκκίνησης δικαιώματος παροχής ηλεκτρικού ρεύματος: 3.000 ΕΥΡΩ.

Τα δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι:

1.Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας

2.Άδεια ηλεκτρολόγου

3.Υπεύθυνη δήλωση

4. Ποινικό μητρώο

* Για κάθε επιπλέον φωτιστικό σημείο ή πρίζα λειτουργίας ψυγείου/ ψησταριάς θα επέλθει συνεννόηση του δραστηριοποιούμενου παραγκούχου με τον ηλεκτρολόγο και χρέωση επιπλέον πρίζας/λάμπας 20 ευρώ με επιβάρυνση του επαγγελματία εμπόρου.

Γ. Εκτίθεται σε ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ  η εκμίσθωση του χώρου ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ της ετήσιας εμποροπανήγυρης Καλαμπάκας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο στην αρμόδια Επιτροπή, στα γραφεία του Δήμου Καλαμπάκας, Ευθ. Βλαχάβα 1, την 16η ΙΟΥΝΙΟΥ 2016, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και από  11.00 π.μ. έως 11.30π.μ.

Πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των 5.000 ευρώ.  Σε περίπτωση που οι αιτήσεις για την συμμετοχή Λούνα Πάρκ δεν συνοδεύονται από τα απαιτούμενα  προαναφερόμενα δικαιολογητικά, ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ. Επίσης σε οποιαδήποτε περίπτωση οποιουδήποτε ατυχήματος εντός των εγκαστάσεων του Λούνα Πάρκ, η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη του Λούνα Πάρκ.

Δ. Εκτίθεται ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την φύλαξη του χώρου της εμποροπανήγυρης από εταιρείες SECURITY και οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καταθέσουν στα γραφεία του Δ. Καλαμπάκας, Ευθ. Βλαχάβα αρ.1 τις προσφορές τους την 16η ΙΟΥΝΙΟΥ 2016, ημέρα  ΠΕΜΠΤΗ και από  12.00 π.μ. έως 12.30π.μ. στην αρμόδια επιτροπή.

Η εταιρεία που θα αναλάβει την φύλαξη – εύρυθμη λειτουργία της εμποροπανήγυρης, δεσμεύεται να τηρήσει το παρακάτω πρόγραμμα φύλαξης:

18-7-2016, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ: ΔΥΟ (2) άτομα το πρωί και για τις ώρες από 08.00 – 14.00   και ΔΥΟ (2) άτομα το απόγευμα και για τις ώρες από 16.00  έως 24.00

19-7-2016 ημέρα ΤΡΙΤΗ: ΔΥΟ (2) άτομα το πρωί  για τις ώρες από  08.00 – 16.00 και ΔΥΟ (2) άτομα το απόγευμα και για τις ώρες από 16.00 – 24.00.

20-7-2016 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ: ΈΝΑ (1) άτομο το πρωί για τις ώρες από  08.00 – 16.00 και ΕΝΑ (1) άτομο το απόγευμα και για τις ώρες από 16.00 – 24.00

21-7-2016 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ: ΈΝΑ (1) άτομο το πρωί για τις ώρες από  08.00 – 16.00 και ΕΝΑ (1) άτομο το απόγευμα και για τις ώρες από 16.00 – 24.00

22-7-2016 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: ΈΝΑ (1) άτομο το πρωί και για τις ώρες από 08.00 – 16.00 και ΕΝΑ (1) άτομο το απόγευμα και για τις ώρες από 16.00 – 24.00

23-7-2016 ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ: ΈΝΑ (1) άτομο το πρωί και για τις ώρες από 08.00 – 16.00 και ΕΝΑ (1) άτομο το απόγευμα και για τις ώρες από 16.00 – 24.00

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΓΟΝΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ, ΑΥΤΗ ΘΑ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ ΣΕ ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ, ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Pin It

Σύνδεση Χρήστη