Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για το έτος 2016

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Καλαμπάκας (Δ.Ε.Υ.Α.Κ) προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, για τον τακτικό  οικονομικό διαχειριστικό έλεγχο που αφορά το έτος 2016.

Για λεπτομέρειες δείτε το σχετκό έντυπο.

Pin It

Σύνδεση Χρήστη