Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων

 diamrxeio

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

Pin It