ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στον Δήμο Μετεώρων με αντίτιμο

 diamrxeio

 

        

ethnosimo

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                       Καλαμπάκα  09/09/2021

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                                                                   Αρ. πρωτ.: 14424

ΔΗΜΟΣ  ΜΕΤΕΩΡΩΝ                                                     

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ &

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στον Δήμο Μετεώρων με αντίτιμο.

Σχετικά Έντυπα:

1. Προκήρυξη

2. Αίτηση

3. Υπεύθυνες Δηλώσεις (1), (2), (3)

 

Pin It