Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο "Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Τυμφαίων του Δήμου Μετεώρων"

 diamrxeio

 

Σχετικά Έντυπα:

1. Πλήρες κείμενο διακήρυξης

2. Περιληπτική διακήρυξη

3. Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών

4. ΤΕΥΔ

 

Pin It