Διακήρυξη προμήθειας υγρών καυσίμων οικ. ετών 2021-2022 Δ.Ε.Υ.Α. Μετεώρων

 diamrxeio

 

Σχετικά Έντυπα:

1. Πλήρες κείμενο διακήρυξης

2. Περίληψη διακήρυξης

2. Μελέτη Καυσίμων

3. ΤΕΥΔ

 

Pin It