Διακήρυξη διαγωνισμού για τη μελέτη: "Ενέργειες και Διαδικασίες Μελετητικής Ωρίμανσης του έργου” της Πράξης «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ»

 diamrxeio

 

 

 

Σχετικά Έντυπα:

1. Περιληπτική διακήρυξη

2. Αναλυτική διακήρυξη

3. Φάκελος Σύμβασης

4. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (pdf & word)

5. TEYD (pdf & word)

 

Pin It