Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Δίμηνη απασχόληση)

 diamrxeio

 

 

Σχετικά Έντυπα:

1. Κείμενο Διακήρυξης

2. Υπεύθυνη Δήλωση 1

3. Υπεύθυνη Δήλωση 2

Pin It