Ενημερωτική Συνάντηση για την ένταξη του Δήμου μας στο Παγκόσμιο Δίκτυο Πόλεων της UENSCO

Στο πλαίσιο του ενδιαφέροντος που υπάρχει από το Δήμο μας για την ένταξή του στο Παγκόσμιο Δίκτυο Πόλεων της UNESCO (learningcities - πόλεις μάθησης), έγινε η πρώτη ενημερωτική συνάντηση την Τετάρτη 3/2/2016, σε αίθουσα του υπουργείου εξωτερικών.

Το Δίκτυο Πόλεων μάθησης της UNESCO στοχεύει:

  1. Στην προώθηση της δια βίου μάθησης, του διαλόγου, της ανάπτυξης συνεργειών, της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών
  2. Στην αξιοποίηση και διερεύνηση των δεξιοτήτων των πολιτών
  3. Στη διαμόρφωση εργαλείων, μέσω των οποίων αποτυπώνεται και αποτιμάται η πρόοδος των πόλεων

Τα οφέλη ένταξης στο παγκόσμιο δίκτυο «Πόλεων Μάθησης» είναι πολλαπλά και σημαντικά (διασύνδεση με Πανεπιστήμια, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, επίτευξη ανάπτυξης και ευημερίας, ανάπτυξη του τοπικού εμπορίου, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας κ.α.).

Στη συγκεκριμένη συνάντηση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Καλαμπάκας κ. Χρήστος Σινάνης και η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Παιδείας Κα Μπαντέκα – Νάνη Λίλα.

Δήμος Καλαμπάκας

 

Pin It