Απόφαση πρόσληψης προσωπικού ΟΠΕΤΑΚ

Δείτε την απόφαση πρόσληψης  που περίεχει αναλυτικά τη λίστα με τα ονόματα που προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτάμηνης διάρκειας, για την κάλυψη αναγκών και την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου στον ΟΠΕΤΑΚ.

Pin It