Προσωρινά αποτελέσματα για το πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας του ΤΕΒΑ

Σας ενημερώνουμε ότι, ανακοινώθηκαν από το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού, οι προσωρινοί πίνακες με τα αποτελέσματα των αιτήσεων που κατατέθηκαν  από τους ενδιαφερόμενους πολίτες του Δήμου Καλαμπάκας, στα πλαίσια  του Επιχειρησιακού  Προγράμματος  Επισιτιστικής  και Βασικής Υλικής   Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας  προς τους Απόρους  (ΤΕΒΑ) .     

Συνολικά, κατατέθηκαν 453 αιτήσεις, εκ των οποίων εγκρίθηκαν 410, που αντιστοιχούν σε 863 ωφελούμενα μέλη. Δείτε το αρχείο με τους πίνακες των αποτελεσμάτων, τα οποία βρίσκονται αναρτημένα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Καλαμπάκας. Τα αποτελέσματα  αναφέρουν τον αριθμό αίτησης του δυνητικά ωφελούμενου πολίτη και την ένδειξη «εγκρίθηκε» ή «απορρίφθηκε».

Οι απορριφθέντες μπορούν να καταθέσουν τις ενστάσεις τους στο γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Καλαμπάκας, από την Τρίτη 20/10/2015 έως και τη Δευτέρα 26/10/2015, προσκομίζοντας δικαιολογητικά έγγραφα, που αποδεικνύουν τους λόγους για τους οποίους ενίστανται.

Επισυναπτόμενα αρχεία:

1. Έντυπο Αίτησης Ενστάσεως

2. Οδηγίες για την διαδικασία υποβολής ενστάσεων

 

Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας

Ευθ. Βλαχάβα 1, (Δημαρχείο, 1ος όροφος)

Πληροφορίες: Γκουτζηγιάννη Ελένη, Ψαρρή Γεωργία

Τηλ.: 24323 50211, 24323 50214.

Pin It