Πρόσκληση στην 23/2020 δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων στις 2/10

 

diamrxeio

 

Σας κάνουμε γνωστό ότι  αναβάλλουμε την προγραμματισμένη για την 1 Οκτωβρίου  τακτική, δια ζώσης  συνεδρίαση της Ο.Ε, σε συνέχεια της υπ. αριθμ. 11056/25-09-2020 πρόσκλησης που σας επιδόθηκε, λόγω των ειδικών περιοριστικών όρων που έχουν τεθεί στην περιοχή μας και απαγορεύουν τις συναθροίσεις άνω των εννέα ατόμων τόσο σε εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους.

Κατόπιν τούτου, καλείσθε εκ νέου σύμφωνα με τα παρακάτω:

 

Πρόσκληση

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010) όπως έχει τροποποιηθεί από τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν. 4635/20 (ΦΕΚ Α ́ 167/30.10.2019), τις διατάξεις των από 11/03/2020 (ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020) και 30/03/2020, (ΦΕΚ A ́ 75/30.03.2020) Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και τις υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ), 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΠΤ46ΜΣΛ6-50Φ), 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), 60249/22-9-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και το ΦΕΚ 4135/25-9-2020 Τεύχος Β΄ 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 23η/2020  δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων στις 2 Οκτωβρίου 2020, ημέρα  Παρασκευή  και ώρα  11:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Θ Ε Μ Α ΤΑ

1.-Ανάθεση εργασιών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού σε ιδιώτη, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα.

2-Χορήγηση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντιμετώπιση προβλημάτων λειψυδρίας».

3.-Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αγροτική Οδοποιία στο ΤΔ Καστρακίου».

4.-Τροποποίηση πρ-σμού οικονομικού έτους 2020.

 

Ο Πρόεδρος  της Οικ. Επιτροπής

Θεόδωρος Γ. Αλέκος

 

Σημείωση: Κάθε μέρος του συλλογικού οργάνου μπορεί να ζητά περαιτέρω στοιχεία επί των εισηγήσεων  από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής έχουν δικαίωμα να αποστείλουν με email την ψήφο τους επί κάθε θέματος που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, το αργότερο μέχρι δύο (2) ώρες μετά την ώρα σύγκλησης του συμβουλίου, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση. Η ψήφος του κάθε μέλους (ναι, όχι, λευκό, παρών) θα αποστέλλεται στο email της γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων ήτοι: α) στο email του κ. Κων/νου Γουγουλάκη (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) με ταυτόχρονη κοινοποίηση και στο γενικό email του Δήμου Μετεώρων Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Μέλη που δε διαθέτουν email μπορούν, εντός του ίδιου ως άνω χρονικού διαστήματος, να ενημερώνουν  τηλεφωνικά για την ψήφο τους τον πρόεδρο ή τη γραμματεία του οργάνου τηλ. 2432350240 ή με τηλεοτυπία (fax) στο 2432350235

 

Pin It