Πρόσκληση στην 11/2020 δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων στις 2/10

 

diamrxeio

 

Σας κάνουμε γνωστό ότι  αναβάλλουμε την προγραμματισμένη για την 1 Οκτωβρίου  τακτική, δια ζώσης  συνεδρίαση του ΔΣ, σε συνέχεια της υπ. αριθμ. 11058/25-09-2020 πρόσκλησης που σας επιδόθηκε, λόγω των ειδικών περιοριστικών όρων που έχουν τεθεί στην περιοχή μας και απαγορεύουν τις συναθροίσεις άνω των εννέα ατόμων τόσο σε εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους.

Κατόπιν τούτου, καλείσθε εκ νέου σύμφωνα με τα παρακάτω:  

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010) όπως έχει τροποποιηθεί από τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν. 4635/20 (ΦΕΚ Α ́ 167/30.10.2019), τις διατάξεις των από 11/03/2020 (ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020) και 30/03/2020, (ΦΕΚ A ́ 75/30.03.2020) Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και τις υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ), 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΠΤ46ΜΣΛ6-50Φ), 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), 60249/22-9-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και το ΦΕΚ 4135/25-9-2020 τ.β. 

ΚΑΛΕΙΣΤΕ στην 11η τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων που θα πραγματοποιηθεί την 2η  Οκτωβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00  με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:   

1.-Αίτηση ΔΕΔΔΗΕ περί χορήγησης άδειας εκσκαφής σε πεζοδρόμια και δρόμους για την κατασκευή υπόγειων Δικτύων Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Φωλίνας

2.-Τροποποίηση –συμπλήρωση της 252/2019 Α.Δ.Σ. περί καθορισμού αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Μετεώρων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος Τούλας

3.-Αίτηση – καταγγελία της Παρασκευής Τότη περί διατάραξης κοινής ησυχίας.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

4.-Τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου στην Κοινότητα Βλαχάβας του Δήμου Μετεώρων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος Τούλας

5.-Αίτηση της ΜΟ.ΛΕ.Κ περί δέσμευσης έκτασης για δημιουργία πίστας motocross.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ  κ. Σωτήριος Παπαχήστος

6.Αίτηση Καρανίκα Χρήστου περί παραχώρησης θέσης πάρκινγκ, λόγω αναπηρίας, επί της οδού Ευαγγέλου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος Τούλας

7.-Τοποθέτηση πινακίδας του Κ.Ο.Κ στην κάθοδο της οδού Κ. Οικονόμου.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ  κ. Σωτήριος Παπαχρήστος

8.-Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος Τούλας

9.-Αίτηση Παπανικολάου Χαράλαμπου (οριοθέτηση χώρου έμπροσθεν φροντιστηρίου του).

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ  κ. Σωτήριος Παπαχρήστος

10.-Αίτηση Δημάση Ελευθέριου περί σύνταξης μελέτης για τα λύματα της Κορομηλιάς.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Φωλίνας

11.-Αίτηση Φασούλα Περιστέρας περί κατασκευής τοιχίου στα όρια ιδιοκτησίας της στην  Κοινότητα Ορθοβουνίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Φωλίνας

12.-Αίτηση Μπάκου Σπυρίδωνα  περί οικονομικής ενίσχυσης, λόγω καταστροφών από πλημμύρες.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος Τούλας

13.-Αίτηση Γκούντρα Αικατερίνης περί κατασκευής τοιχίου στα όρια ιδιοκτησία της στην Κοινότητα Αύρας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Θεοχάρης

14.-Αίτηση Καλτσογιάννη Αρχόντως  περί μείωσης  μισθώματος του δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα  Ματονερίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος Τούλας

15.-Αίτηση Τέγου Ιωάννη περί μείωσης  μισθώματος του δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Κακοπλευρίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος Τούλας

16.-Αίτηση Ντόκου Όλγας περί μείωσης μισθώματος του δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Πολυθέας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος Τούλας

17.-Αίτημα Ορεινού Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας Χρυσομηλιάς για παραχώρηση δικαιώματος υλοτομίας μετατόπισης καυσοξύλων στο Δημοτικό δάσος Σκεπαρίου για κάλυψη ατομικών αναγκών  σε καυσόξυλα.

 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος Τούλας

18.-Αίτηση Κλουτσοθύμιου Βασιλικής περί παραχώρησης θέσης πάρκινγκ, λόγω αναπηρίας, επί της οδού Ιωάννη Ζιώγα.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ  κ. Σωτήριος Παπαχρήστος

19-Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης πρ/σμού Β΄ τριμήνου 2020.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος Τούλας

20.-Αίτηση Γκούμα Ιωάννη περί ανταλλαγής οικοπέδου, λόγω διέλευσης αγωγών ύδρευσης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος Τούλας

21.-Εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων στην Κοινότητα Περιστέρας του Δήμου Μετεώρων.

 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κόττης

22.-Αίτηση Γκέτσιου Κυριάκου (παραχώρηση δημοτικής έκτασης για κατασκευή πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων στην κοινότητα Γαύρου του Δήμου Μετεώρων).

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Δήμου Μετεώρων

Σωτήριος Β. Παπαχρήστος

 

Σημείωση: Κάθε μέρος του συλλογικού οργάνου μπορεί να ζητά περαιτέρω στοιχεία επί των εισηγήσεων  από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή τον αρμόδιο Εισηγητή.

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα να αποστείλουν με email την ψήφο τους επί κάθε θέματος που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, το αργότερο μέχρι δύο (2) ώρες μετά την ώρα σύγκλησης του συμβουλίου, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση. Η ψήφος του κάθε μέλους (ναι, όχι, λευκό, παρών) θα αποστέλλεται στο email της γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων ήτοι: α) στο email του κ. Κων/νου Γουγουλάκη (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) με ταυτόχρονη κοινοποίηση και στο γενικό email του Δήμου Μετεώρων Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Μέλη που δε διαθέτουν email μπορούν, εντός του ίδιου ως άνω χρονικού διαστήματος, να ενημερώνουν  τηλεφωνικά για την ψήφο τους τον πρόεδρο ή τη γραμματεία του οργάνου τηλ. 2432350240 ή με τηλεοτυπία (fax) στο 2432350235

Pin It