Αίτηση για κήρυξη του Δήμου Μετεώρων της Π.Ε. Τρικάλων σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης λόγω έντονων βροχοπτώσεων

Εκτύπωση

 

diamrxeio

 

ΘΕΜΑ : Κήρυξη του Δήμου Μετεώρων της Π.Ε. Τρικάλων σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης λόγω έντονων βροχοπτώσεων

Σχετ: Το α.π. 2300/29-3-2016 θεσμικό πλαίσιο και κατευθυντήριες οδηγίες για την κήρυξη περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολ. Προστασίας  (ΑΔΑ: ΩΜΣΚ465ΦΘΕ-7ΒΞ)

Σύμφωνα με το παραπάνω σχετικό σας ενημερώνουμε ότι από την Παρασκευή 18-09-2020 και μέχρι Σάββατο 19-09-2020 στο Δήμο μας και συγκεκριμένα στις παρακάτω περιοχές σημειώθηκαν :

  1. Έντονα πλημμυρικά φαινόμενα με αποτέλεσμα την υπερχείλιση ποταμών, ρεμάτων, να πλημμυρίσουν γεωργικές εκτάσεις , έργα υποδομής όπως δρόμοι, αρδευτικά δίκτυα κλπ.
  1. Καταπτώσεις με αποτέλεσμα την προβληματική πρόσβαση σε οικισμούς.

Αναλυτικά οι περιοχές οι οποίες επλήγησαν είναι :

Για τους παραπάνω σοβαρούς λόγους ζητάμε να κηρυχθούν οι παραπάνω περιοχές του Δήμου Μετεώρων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Μετά τιμής

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΑΛΕΚΟΣ