Πρόσκληση στην 22/2020 δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων στις 22/09

 

diamrxeio

 

Πρόσκληση

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 22η/2020  δια ζώσης, κεκλεισμένων των θυρών, βάσει της 163 εγκ. της 29-5-20 του ΥΠΕΣ και προς αποφυγή της διάδοσης του κορωνοιού COVID-19, τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων στις 22 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα  Τρίτη  και ώρα  13:00 στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη Γωνία) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Θ Ε Μ Α ΤΑ

1.-Έγκριση πρακτικού δημοπράτησης εμπορικής υλοτομίας δημοτικού δάσους Κονισκού.

2.-Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Παναγίας.

3.-Εξειδίκευση πίστωσης για γενόμενες δαπάνες εορτασμού του  Αγίου Βησσαρίωνα.

4.-Επικύρωση της υπ. αριθμ. 509/2020 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων κατά τη συζήτηση της με αρ. κατάθεσης ΤΜ 214/23-12-19 αγωγής.

5.-Επικύρωση της υπ. αριθμ. 503/2020 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας κατά τη συζήτηση της με αρ. κατάθεσης 11/2020 αίτησης αναστολής εκτέλεσης του υπ΄αριθμ. 402/17-7-2020 Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής.

6.-Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου της υπ. αριθμ. 8117/16-7-2020 σύμβασης ανάθεσης της μελέτης «Μελέτη προστασίας & διαχείρισης του Δημοτικού Δάσους Οξύνειας περιόδου 2017-2026».

7.-Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου της υπ. αριθμ. 7820/13-7-2020 σύμβασης ανάθεσης της μελέτης «Μελέτη προστασίας & διαχείρισης του Δημοτικού Δάσους Βλαχάβας περιόδου 2017-2026».

8.-Καθορισμός ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας 8 και 9 μηνών με κάλυψη της δαπάνης από την καταβολή  αντιτίμου.

9.-Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης πρ/σμού Β΄ τριμήνου 2020.

10.-Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ περί κατακύρωσης του διαγωνισμού «προμήθεια τροφίμων του Δήμου Μετεώρων και των νομικών προσώπων οικ. έτους 2020-2021»

11.-Έγκριση όρων δημοπράτησης εκμίσθωσης υλοτομίας μετατόπισης καυσοξύλων στo δημοτικό δάσος της Κοινότητας Γάβρου για την κάλυψη των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα, έτους  2020.

12.-Έγκριση όρων δημοπράτησης εκμίσθωσης υλοτομίας μετατόπισης καυσοξύλων στo δημοτικό δάσος οικισμού Αγίου Δημητρίου της Κοινότητας Γάβρου για την κάλυψη των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα, έτους  2020.

13.-Έγκριση όρων δημοπράτησης εκμίσθωσης υλοτομίας μετατόπισης καυσοξύλων στo δημοτικό δάσος της Κοινότητας Αγναντιάς για την κάλυψη των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα, έτους  2020.

14.-Έγκριση όρων δημοπράτησης εκμίσθωσης υλοτομίας μετατόπισης καυσοξύλων στo δημοτικό δάσος της Κοινότητας  Καστρακίου για την κάλυψη των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα, έτους  2020.

15.-Έγκριση όρων δημοπράτησης εκμίσθωσης υλοτομίας μετατόπισης καυσοξύλων στo δημοτικό δάσος της Κοινότητας Διάβας για την κάλυψη των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα, έτους  2020.

16.-Έγκριση όρων δημοπράτησης εκμίσθωσης υλοτομίας μετατόπισης καυσοξύλων στo δημοτικό δάσος της Κοινότητας Βλαχάβας για την κάλυψη των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα, έτους  2020.

17.-Έγκριση όρων δημοπράτησης εκμίσθωσης υλοτομίας μετατόπισης καυσοξύλων στo δημοτικό δάσος της Κοινότητας Οξύνειας για την κάλυψη των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα, έτους  2020.

18.-Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου της υπ.αριθμ. 8377/22-7-2020 σύμβασης ανάθεσης της μελέτης «Μελέτη προστασίας & διαχείρισης του Δημοτικού Δάσους Αγναντιάς περιόδου 2017-2026.

19.-Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθ. 9/2020 απόφασης (ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών) του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας.

20.-Ορισμός Πληρεξουσίου Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Μετεώρων κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. κατάθ. ΕιΜ 187/2020 ανακοπής (ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών) του Δήμου Μετεώρων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων.

21.-Ορισμός Πληρεξουσίου Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Μετεώρων κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. κατάθ. ΑΓ62/2019 αγωγής κατά του Δήμου Μετεώρων ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρικάλων.

22.-Άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ’ αριθ. 44/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας, καθώς και της τεθείσας παρά πόδας αυτής από 01.09.2020 επιταγής προς πληρωμή, κατά του Δήμου Μετεώρων.

23.-Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθ. 8/2020 απόφασης (ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών) του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας.

24.-Ορισμός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας κατά τη συζήτηση της υπ΄αρ. κατάθεσης 53/24-11-2014 αγωγής.

25.-Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου της υπ.αριθμ. 15-07-2020 σύμβασης ανάθεσης της μελέτης «Μελέτη προστασίας & διαχείρισης του Δημοτικού Δάσους Σκεπαρίου περιόδου 2017-2026.

26.-Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου της υπ.αριθμ. 24-07-2020 σύμβασης ανάθεσης της μελέτης «Μελέτη προστασίας & διαχείρισης του Δημοτικού Δάσους Καστρακίου περιόδου 2017-2026».

27.-Αίτημα ΔΕΥΑΜ για παραχώρηση χρήσης οχημάτων του Δήμου Μετεώρων.

28.-Έγκριση 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας  της προμήθειας «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού Δ. Καλαμπάκας» και συγκεκριμένα της προμήθειας: «Μονοκάμπινο φορτηγό ανατρεπόμενο».

29.-Έγκριση 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας  της προμήθειας «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού Δ. Καλαμπάκας» και συγκεκριμένα της προμήθειας: «Καλαθοφόρο  όχημα 16μ»

30.-Έγκριση 3ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας  της προμήθειας «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού Δ. Καλαμπάκας» και συγκεκριμένα της προμήθειας: «Γεωργικός  Ελκυστήρας (Τρακτέρ)»

 

Ο Πρόεδρος  της Οικ. Επιτροπής

Θεόδωρος Γ. Αλέκος

 

Pin It