Πρόσκληση στη 15/2020 δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μετεώρων στις 10/06

 

diamrxeio

 

Πρόσκληση

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 15/2020  δια ζώσης, κεκλεισμένων των θυρών, βάσει της 163 εγκ. της 29-5-20, τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων στις 10 Ιουνίου 2020, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα  7,00 μ.μ. στο Εκθεσιακό Κέντρο Καλαμπάκας (οδός Ιωαννίνων κοντά στο Κέντρο Υγείας)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Θ Ε Μ Α ΤΑ

1.-Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας δημοτικού Ξενώνα Κοινότητας Καλομοίρας του Δήμου Μετεώρων.

2.-Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας δημοτικού αγρού στη θέση «Αχρηστα» της Κοινότητας Σαρακίνας του Δήμου Μετεώρων.

3.-Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας δημοτικού αγρού στη θέση «Ζευγαρολίβαδο» της Κοινότητας Σαρακίνας του Δήμου Μετεώρων

4.-Αποδοχή της δωρεάς των φωτιστικών της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου στην Κοινότητα Καστρακίου.

5.-Ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη συμβολαίου για την  «Ανταλλαγή οικοπέδων στην Κοινότητα Ασπροκκλησιά του Δήμου Μετεώρων».

6.-Έγκριση όρων δημοπράτησης εκμίσθωσης υλοτομίας μετατόπισης καυσοξύλων στo δημοτικό δάσος  της Κοινότητας Λογγά του Δήμου Μετεώρων για την κάλυψη των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα.

7.-Λήψη απόφασης απαλλαγής από το τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων των επιχειρήσεων που διέκοψαν τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19 (άρθρο 37 ΠΝΠ 20-3-2020 ΦΕΚ 68/τ.Α΄/2020).

8.-Λήψη απόφασης μείωσης κατά 40% μισθωμάτων επαγγελματικών μισθώσεων για τις οποίες έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID – 19 (ΠΝΠ 20-3-2020 ΦΕΚ 68Α/2020).

9.-Απαλλαγή γονέων από τροφεία δημοτικών βρεφικών και παιδικών σταθμών και απαλλαγή των δημοτών από τα δίδακτρα  των χορευτικών μαθημάτων και της μουσικής σχολής για το χρονικό διάστημα αναστολής της λειτουργίας τους (παρ. 1 του άρθρου εικοστού έκτου της πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 84/13-4-20 τεύχος Α΄).

10.-Άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ’ αριθ. 25/2020 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων.

11.-Ορισμός Πληρεξουσίου Δικηγόρου για την νομική αντιμετώπιση προκαταρκτικής εξέτασης και την παροχή έγγραφων εξηγήσεων – υπομνήματος

12.-Άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ’ αριθ. 29/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας και της παρά πόδας αυτής τεθείσας από 3-6-2020 επιταγής προς πληρωμή.

13.-Άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ’ αριθ. 31/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας και της παρά πόδας αυτής τεθείσας από 3-6-2020 επιταγής προς πληρωμή.

 

Ο Πρόεδρος  της Οικ. Επιτροπής

Θεόδωρος Γ. Αλέκος

 

Pin It