Ανακοίνωση που αφορά το Μητρώο Αρρένων 2019

 

diamrxeio

 

Φέρουμε σε γνώση όλων των ενδιαφερομένων, ότι από την αρμόδια Επιτροπή καταρτίσθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2119/1993 «Περί Μητρώων Αρρένων», ονομαστικός κατάλογος αρρένων τέκνων δημοτών μας γεννηθέντων το έτος 2019 και ότι το ανωτέρω ετήσιο Μητρώο Αρρένων του Δήμου Μετεώρων, αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, σήμερα 06/5/2020 και θα παραμείνει στην ανωτέρω έκθεση μέχρι τέλος του μηνός Μαΐου 2019, προς γνώση κάθε ενδιαφερομένου.

Καλούμε συνεπώς, όλους τους ενδιαφερόμενους, όπως λάβουν γνώση αυτού και εκφράσουν τις τυχόν αντιρρήσεις τους επί του περιεχομένου του ανωτέρω ονομαστικού πίνακα (πρόχειρο Μητρώον Αρρένων), υποβάλλοντας εγγράφως ενστάσεις κατ’ αυτού, μέχρι τέλους Μαΐου 2020.

Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Μετεώρων και στον αρμόδιο υπάλληλο Τάκο Γεώργιο, τηλ. 24323-50210.

 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΘΩΜΟΣ

 

Pin It