Ευχαριστήρια επιστολή προς τον Δασολόγο κ. Πουλιανίδη Παναγιώτη

2019 04 20 Sinanis Poulianidis Karageorgos

Ο Δήμαρχος Μετεώρων κ. Χρήστος Σινάνης ευχαριστεί δημόσια τον δασολόγο κ. Παναγιώτη Πουλιανίδη, συντάκτη της μελέτης «Διαμόρφωση - Σήμανση μονοπατιών Δασικού Συμπλέγματος Ασπροποτάμου», για την απόφαση  του να χορηγήσει στον Δήμο Μετεώρων αντίγραφο της μελέτης προς μελλοντική αξιοποίησής της από τον Δήμο Μετεώρων στο εγχείρημά του για ανάδειξη και αξιοποίηση της περιοχής του Ασπροποτάμου.

Η περιοχή του Ασπροποτάμου αποτελεί μέρος του ορεινού όγκου του Δήμου Μετεώρων. Μία περιοχή απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς και ζωντανής πολιτιστικής κληρονομιάς. Η ανάδειξη και αξιοποίησή της θα συμβάλλει αφενός στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του παραδασόβιου πληθυσμού και αφετέρου στην ανάπτυξη της περιοχής ως έναν ακόμη τουριστικό προορισμό εναλλακτικού τουρισμού του Δήμου Μετεώρων.

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Pin It