ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, ΣΑ 082/8, Κωδ. Έργου 2010ΣΕ0828000 (ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ)

moys sxoliLEADER

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013

Προϋπολογισμός:  29.700,00 € (με τον Φ.Π.Α.)

Με την πράξη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ», υλοποιήθηκε η προμήθεια εξοπλισμού ήχου και φωτισμού, καθώς και μουσικών οργάνων, για την εύρυθμη λειτουργία της μουσικής σχολής.

Pin It