ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ (ΣΑΕ 055 2017 ΣΕ05500010) (ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ)

paidiki xara dimoulaΥπουργείο Εσωτερικών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

Προϋπολογισμός : 216.380,00 € (με τον Φ.Π.Α.)

Το έργο με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΠΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ» αφορά στην αναβάθμιση και λειτουργική αποκατάσταση 16 Παιδικών Χαρών του Δήμου Καλαμπάκας, μέσω της αντικατάστασης του υπάρχοντος εξοπλισμού (παιχνίδια, καθιστικά, κάδοι απορριμμάτων κ.λ.π.), με νέα πιστοποιημένα όργανα και αστικό εξοπλισμό.

Pin It