ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ (ΣΑΕ 055 2017 ΣΕ05500010) (ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ)

ayleioi xoroiΥπουργείο Εσωτερικών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

Προϋπολογισμός : 117.379,77 € (με τον Φ.Π.Α.)

Το έργο με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ» αφορά στη διαμόρφωση του αύλειου χώρου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμπάκας, καθώς και σε κάποιες εργασίες διαμόρφωσης – αποκατάστασης των προαύλειων χώρων του 2ου και 3ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμπάκας.

Pin It