ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΡΤΑΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ (ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ)

gipedoΠΔΕ (ΣΑΕΠ 017 Κ.Α. 2014ΕΠ01700022)

Προϋπολογισμός : 400.000 € (με τον Φ.Π.Α.)

Το έργο με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΡΤΑΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ», περιλαμβάνει εργασίες , που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό του Δημοτικού σταδίου, όπως κατασκευή συνθετικού τάπητα (ταρτάν) στο στίβο του γηπέδου, ασφαλτόστρωση του χώρου από την είσοδο του γηπέδου έως τα αποδυτήρια, καθώς και κάθε άλλη εργασία που θα κριθεί αναγκαία για την πλήρη και σωστή κατασκευή του πιο πάνω έργου, σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.

Με την ολοκλήρωση του έργου, το στάδιο θα περιλαμβάνει:

  • Στίβο 6 διαδρομών, 400μ., επιστρωμένο με ελαστικό τάπητα και ειδικό διάδρομο υγρού εμποδίου (σπλιτ) . Η κύρια ευθεία του στίβου θα επεκτείνεται πέραν των ημικυκλίων, ώστε να είναι δυνατή η διεξαγωγή των αγωνισμάτων δρόμου των 100μ. και 110μ.
  • Γήπεδο ποδόσφαιρου 68x105μ., με φυσικό χλοοτάπητα και υπόγειο σύστημα άρδευσης.
  • 1 εγκατάσταση άλματος εις μήκος.
  • 1 εγκατάσταση άλματος επί κοντώ.
  • 1 εγκατάσταση ρίψεως σφύρας – ακοντίου.

• 1 εγκατάσταση ρίψεως σφαίρας

Pin It