ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, MIS 5023635 (ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ)

parko2ΕΣΠΑ 2014-2020

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020

Προϋπολογισμός : 1.200.000,00 € (με τον Φ.Π.Α.)

Το έργο με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ», περιλαμβάνει εργασίες ανάπλασης τεσσάρων κοινόχρηστων χώρων, εντός του πολεοδομικού ιστού της πόλης.

Συγκεκριμένα, υλοποιούνται:

  1. Η δημιουργία ενός πάρκου αναψυχής, συνολικού εμβαδού 13.715 τ.μ. περίπου, στο Ο.Τ. 187, που βρίσκεται νοτιοανατολικά των παρυφών του πολεοδομικού σχεδίου Καλαμπάκας.
  2. Η ανακατασκευή των πεζοδρομίων εκατέρωθεν της οδού Σιδηροδρόμου, συνολικού μήκους 200μ. περίπου και πλάτους 2,50μ.
  3. Η διαμόρφωση του πεζοδρόμου επί της οδού Σκαρλάτου, με επένδυση των σκαλοπατιών με πέτρα και ηλεκτροφωτισμό του πεζοδρόμου.
  4. Η ανακατασκευή της παιδικής χαράς που βρίσκεται στο Ο.Τ. 287, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της υπ' άρ. 28492/2009 Απόφασης Υπουργού Εσωτερικών, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' άρ. 27934/2014 Υ.Α. και την εγκύκλιο 44/2014 αντίστοιχα.
Pin It