Έκδοση Άδειας Πολιτικού Γάμου

 

1. Αίτηση τέλεσης πολιτικού γάμου

2. Υπεύθυνη Δήλωση

3. Δικαιολογητικά για έκδοση άδειας γάμου Έλληνα εσωτερικού κατοίκου Δήμου Μετεώρων

4. Δικαιολογητικά για έκδοση άδειας γάμου Έλληνα κάτοικου εξωτερικού

5. Δικαιολογητικά για έκδοση άδειας γάμου αλλοδαπών κατοίκων του Δήμου Μετεώρων

Pin It