Χορήγηση αντιγράφου Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου

Για έκδοση Ληξιαρχικής Πράξης γάμου απαιτείται :

  1. Αίτηση του ενδιαφερομένου.
  2. Αστυνομική ταυτότητα.
Η ληξιαρχική πράξη γάμου, χορηγείται απο το ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης του γάμου.
Pin It