Αιτήσεις μείωσης τιμολογίου (4)

1. Μείωση τιμολογίου λόγω αναπηρίας

2. Μείωση τιμολογίου λόγω πολυτεκνίας

3. Μείωση τιμολογίου λόγω βλάβης υδρομετρητή

4. Μείωση τιμολογίου λόγω λάθους καταμέτρησης

Pin It