Αιτήσεις νέας σύνδεσης - διακοπής - επανασύνδεσης (3)

1. Νέα σύνδεση στο δίκτυο ύδρευσης

2. Διακοπή υδροδότησης

3. Επανασύνδεση υδροδότησης

Pin It