Δημοτικό Συμβούλιο

Εκτύπωση

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τον Δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή άλλου οργάνου του Δήμου ή το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του. Το Δημοτικό Συμβούλιο εκφράζει τις θέσεις του σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος και γνωμοδοτεί όποτε δημόσιες αρχές ή αρμόδια όργανα ζητούν την γνώμη του.

Το Δημοτικό Συμβούλιο συγκροτείται από το Δήμαρχο, τα μέλη του Προεδρείου, και τους εκλεγμένους Δημοτικούς Συμβούλους. Ειδικότερα για το Δήμο Μετεώρων το Δημοτικό Συμβούλιο απαριθμεί 33 μέλη εκ των οποίων:

20 ανήκουν στο συνδυασμό «ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ»

9 ανήκουν στο συνδυασμό «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ»

2 ανήκουν στο συνδυασμό   «Όραμα & Δράση … για το Δήμο Καλαμπάκας»

1 ανήκει στο συνδυασμό «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ»

1 ανήκει στο συνδυασμό «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»

Παρακάτω ακολουθεί αναλυτική περιγραφή της σύνθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας.

  

Σινάνης Χρήστος, Δήμαρχος

Μέλη Προεδρείου

 1. Χαλατσάκης Πολυζώης, Πρόεδρος
 2. Αβραμόπουλος Νικόλαος, Αντιπρόεδρος
 3. Ζερβόπουλος Δημήτριος, Γραμματέας

Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου

 1. Αναγνωστόπουλος Αλκιβιάδης, Δημοτικός Σύμβουλος
 2. Βουρλίτσης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος
 3. Γιαννούλας Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος
 4. Δήμου Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος
 5. Δρούγκα Σοφία, Δημοτική Σύμβουλος
 6. Ζαμπούρας Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος
 7. Ζερβόπουλος Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος
 8. Καλτσούδας Ανδρέας, Δημοτικός Σύμβουλος
 9. Κουκοράβα – Γκαραγκάνη Μαρία, Δημοτική Σύμβουλος
 10. Μπαντέκα – Νάνη Ευαγγελία, Δημοτική Σύμβουλος
 11. Ντελλής Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος
 12. Παπαγεωργίου Χρήστος, Δημοτικός Σύμβουλος
 13. Παπαναστασίου Αντώνιος, Δημοτικός Σύμβουλος
 14. Παπαπούλιος Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος
 15. Ράντος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος
 16. Ταμπουράς Παναγιώτης, Δημοτικός Σύμβουλος
 17. Τούλας Αντώνιος, Δημοτικός Σύμβουλος
 18. Τσιαντούλας Στέργιος, Δημοτικός Σύμβουλος
 19. Φροσυνάκη Μαρία, Δημοτική Σύμβουλος
 20. Σακελλαρίου Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος
 21. Αβραμόπουλος Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος
 22. Ζαρόπουλος Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος
 23. Κόττης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος
 24. Λύπας Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος
 25. Παπαχρήστος Σωτήριος, Δημοτικός Σύμβουλος
 26. Ρουστάνης Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος
 27. Τσιάρα Σταυρούλα, Δημοτική Σύμβουλος
 28. Ζιάκας Βάιος, Δημοτικός Σύμβουλος
 29. Κεραμίδας Λεωνίδας, Δημοτικός Σύμβουλος
 30. Χαρτοπούλου Περιστέρα, Δημοτική Σύμβουλος