Δημοτικό Συμβούλιο

 

Δήμαρχος   

 Θεόδωρος Γ. Αλέκος

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου  

 Νικόλαος Φωλίνας

     

Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

 

 Πολυζώης Χαλατσάκης

Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου

 

 Κωνσταντίνος Γρηγορίου

     
"Νέο Ξεκίνημα - Ανεξάρτητος Δήμος"  
 Νικόλαος Μπαντανίκας
 Χρήστος Μαλακασιώτης
 Στέφανος Θεοχάρης
 Βασίλειος Κερασοβίτης
 Δημήτριος Λύπας
 Γεώργιος Παπανικολάου
 Δημήτριος Κόττης
 Γεώργιος Αρσενίου
 Βασίλειος Τσίκαρης
 Γεώργιος Θώμος
 Αντώνιος Τούλας

 

"Δύναμη Ευθύνης"  
 Μαρία Τράντου - Βουρλίτση
 Ιωάννης Γιαννούλας
 Δημήτριος Ζαμπούρας
 Σπύρος Θεμέλης
 Αθανάσιος Καραπέτσας
 Ελευθέριος Αβραμόπουλος
 Κωνσταντίνος Ράντος
 Ευαγγελία (Λίλα) Μπαντέκα - Νάνη
 Χρήστος Παπαγεωργίου
 Μαρία Φροσυνάκη
 Κωνσταντίνος Παπάντος
 Δημήτριος Ζιώγας
 Φώτιος Πάλλας

 

"Ανάπτυξη Τώρα"  
 Ιωάννης Παπαμιχαήλ
 Σωτήριος Παππάς
 Βασιλική Τσαραπατσάνη
 Ανδρέας Καλτσούδας

 

"Λαϊκή Συσπείρωση"  

 Γεώργιος Χαντζιάρας

 Ανεξάρτητος Σύμβουλος  

 Σωτήριος Β. Παπαχρήστος

 

Pin It